Persondatapolitik
for
Kirkeby Gamle Mejeri


Kirkeby Gamle Mejeri er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Kirkeby Gamle Mejeri, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Foreningen af Kirkeby Gamle Mejeris behandling af dine personoplysninger. Kirkeby Gamle Mejeri behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

​1. Hvornår indsamler og anvender Kirkeby Gamle Mejeri dine personoplysninger

Kirkeby Gamle Mejeri indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Når du lejer en stand hos Kirkeby Gamle Mejeri, eller ønsker at gøre brug af Kirkeby Gamle Mejeri indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere din lejeaftale, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige tilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem nyhedsbrev. I denne forbindelse indsamler Kirkeby Gamle Mejeri alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af lejekontrakt, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Kirkeby Gamle Mejeri.

 

2. Hvornår videregiver Kirkeby Gamle Mejeri dine personoplysninger

Kirkeby Gamle Mejeri kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • a. leverandører Kirkeby Gamle Mejeri samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af det lejede og/eller din brug af Kirkeby Gamle Mejeri for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til lejemålet).
  • b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af det lejede og/eller brug af Kirkeby Gamle Mejeri; eller 
  • c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af lejemål hos Kirkeby Gamle Mejeri.

3. Hvordan beskytter Kirkeby Gamle Mejeri dine personoplysninger

Kirkeby Gamle Mejeri har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Kirkeby Gamle Mejeri sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Kirkeby Gamle Mejeri kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Kirkeby Gamle Mejeris sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Kirkeby Gamle Mejeri behandler om dig, kan du rette henvendelse til direktionen personligt, på e-mail info@kirkebygamlemejeri.dk eller telefonnummer 60 15 65 65.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Kirkeby Gamle Mejeri behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Kirkeby Gamle Mejeri om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at din aftale med Kirkeby Gamle Mejeri er betinget af, at du afgiver og opdaterer de påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som lejer samt administrere dit lejemål. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Kirkeby Gamle Mejeri ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

5. Hvor længe opbevarer Kirkeby Gamle Mejeri dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Kirkeby Gamle Mejeri gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit lejemål hos Kirkeby Gamle Mejeri, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Såfremt vi som dataansvarlig (Kirkeby Gamle Mejeri) og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Kirkeby Gamle Mejeri ændre denne persondatapolitik

Kirkeby Gamle Mejeri opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Kirkeby Gamle Mejeri løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver Kirkeby Gamle Mejeri dig besked via e-mail eller brev. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Kirkeby Gamle Mejeri.

 

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Kirkeby Gamle Mejeri
Assensvej
15,
5771 Stenstrup

E-mail: info@kirkebygamlemejeri.dk

Tlf.: 60 15 65 65

Kirkeby Gamle Mejeri | CVR: 39451603 | Assensvej 13, 5771 Stenstrup - Danmark | Tlf.: 60156565 | info@kirkebygamlemejeri.dk