Ledige stande

 
Ønsker du at reservere eller leje en ledig stand på Kirkeby Gamle Mejeri?
 
Kontakt Jonas på tlf. 60156565 eller skriv til mig - HER
_____________________________________________________

Vejledning for kræmmere

Her vil vi gøre alle nye, som gamle kræmmere opmærksom på vores reglement. Vi håber det bliver taget positivt op, da det er til alles fordel.

Åbningstider:

Publikum:        søndag i lige uger     10.00 til 16.00
Kræmmere:     søndag i lige uger       9.00 til 17.00

Andet behov. Kontakt Jonas - Tel: 60156565

Vi beder jer tage hensyn til hinanden og derfor først pakke sammen
kl. 16.00.

Der er åbent søndag i lige uger året rundt, dog vil der være lukket, hvor en åbningssøndag kommer for tæt på den 24.12.

Ordensregler:

Hold orden/rent i dit område. Dvs. der skal fejes eller støvsuges jævnligt. - Vi har koste og støvsuger, der kan lånes – bare spørg.

Affald:

Med hensyn til affald, skal I selv fjerne det. Let fordærvelige varer skal fjernes efter hver åbningsdag.

Kræmmertoilet:

Forefindes på 1. sal med opgang gennem stand 33.

Parkering for kræmmere

I skal bruge parkeringspladserne bag ved rensningsanlægget + bag mejeriet. Det er til fordel for jeres kunder.

Varme/El:

Varmeblæserne vil være tændt efter behov på åbningssøndage. Alle andre dage, vil der være ekstra betaling for at tænde en varmeblæser. Det koster 20,- kr. pr. time pr. varmeblæser, der kører, som skal afregnes den efterfølgende åbningssøndag. Afprøvning af elartikler må kun ske i de dertil opsatte prøveapparater, som findes i stand 21 og 39. Man vil blive personligt draget til ansvar for andet. 

Standleje:

Standleje for gæste-kræmmer er kr. 285,00 pr. gang.
Standleje for faste kræmmere er kr. 28,00 pr. m2 pr. md.
Standleje uden varme er kr. 27,00 pr. m2 pr. md.
Dog mindst kr. 390.00 pr. md. pr. stand.

Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge indendørs.

Brandtilsyn:

Brandmyndighederne kræver gange på 1,30 meter

I tilfælde af brand:

  1. Om muligt STOP / BEGRÆNS ILDEN.
  2. Sørg for alarmering af alle personer i området.
  3. Luk alle døre og vinduer.
  4. Tilkald hjælp på Tel. 112.
  5. Modtag FALCK og vis ÅSTED.

Forsikring:

Vi har ingen forsikring.
Det er din egen indboforsikring, der evt. skal dække, uanset om det gælder tyveri, brand - eller vandskade.
(Undersøg selv, om du er dækket ).
Det er ikke muligt at tegne en fælles forsikring.

Mejericaféen:

Caféen har altid friskbagt kage og kaffe.
Idékasse findes i Mejericaféen

Vareudbud:

Mad og drikke er forbeholdt caféen.

Kirkeby Gamle Mejeri | CVR: 39451603 | Assensvej 13, 5771 Stenstrup - Danmark | Tlf.: 60156565 | info@kirkebygamlemejeri.dk